bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Bursluluk Sınavı Başvuru
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitimi

Psikolojik danışma ve Rehberlik Eğitimi, öğrencilerimizin psikolojik, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitimsel olarak gelişmelerini, kendilerini her yönüyle tanıyarak uygun kararlar vermelerini, seçimler yapabilmelerini, sağlıklı ve sağlıklı bir ortam oluşturabilmelerini sağlamak için uzmanlar tarafından verilen sistematik ve profesyonel bir psikolojik yardım hizmetidir.

Bursa Akademik Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi'nin genel amacı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek, yeteneklerini fark etmelerine yardımcı olmak, potansiyellerini fark etmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine rehberlik etmektir. 21. yy. yaşayan, üretken olabilen ve hayattan zevk alan bir dünya vatandaşı olarak yaşamaya hazır olmak.

Bursa Akademik Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi, gelişimin sürekliliği için çalışacak ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.

Bu hedefler doğrultusunda analitik düşünen, farklılıklara saygılı, mücadele eden ve destekleyici bireyler yetiştirmeyi amaçlayarak, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütüyoruz.

Bu kapsamda Psikolojik danışma ve Rehberlik Eğitiminde yürütülen faaliyetler şu şekilde özetlenebilir:

Eğitim Rehberliği: Öğrencinin uyumunun ve eğitimsel gelişiminin güçlendirilmesini içerir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımak, oryantasyonu kolaylaştıracak oryantasyon çalışmaları yapmak, akademik başarısızlığın nedenlerini belirlemek ve eğitsel rehberlik nedenlerini ortaya çıkarmak konularıdır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencinin sağlıklı ve doğru seçimler yapmasına yönelik bilgi ve yardımları içerir. Mesleki rehberlikte, mesleğin tanıtılması, üst öğretim kurumları hakkında bilgi verilmesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ölçmeye yönelik test ve tekniklerin uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılması esastır.

Kişisel Rehberlik: Öğrencinin duygusal ve psikolojik sorunlarının giderilmesi için kişiye destek olma sürecini içerir. Duygusal sorunlar ve öğrenme güçlükleri, kişisel rehberliğin kapsadığı konulardır.

Çalışma Çerçevesi

* Yıl boyunca her öğrenci ile genel değerlendirme görüşmesi yapılır.
* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, soruna değil, tüm öğrencilere yaklaşma ve yaklaşma yaklaşımına dayanmaktadır.
* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri, çalışmalarını felsefe ve misyona göre planlar.
* İç ve dış işleri iç operasyon prosedürlerine göre yürütür.
* Yönetim, öğretmen, veli ve öğrencilerle iletişimi sağlıklı kılmak için iletişim ve paylaşım modelini esas alır.
* Psikolojik danışma ve Rehberlik Hizmetleri uzmanlarının profesyonelleşme ihtiyacı doğrultusunda eğitim ve süpervizyon çalışmaları yürütülmektedir.
* Anne babalar ve öğretmenler için psikolojik danışmanlar, getirdikleri konu ne olursa olsun, bazen imkânsız ve sınırlı sorunlarla, en azından belirli bir çerçevede psikolojik danışmanlara ulaşabilecekleri ölçüde dinlenir ve gerekli destek sağlanır.

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

OKUL YETİŞKİN ÇALIŞMASI: İlköğretim öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıfa yönelik gelişimsel ve akademik hazır bulunuşluk durumlarının belirlenmesine çalışılır. Çalışmanın ardından veli ile bilgiler paylaşılır.

GELİŞİM İZLEME: Öğrencilerin psikolojik, akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel görüşmeler ve sınıf içi çalışmalarla izlenir.

SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI: Yıllık rehberlik faaliyetleri programı kapsamında öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sınıf rehberliği etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda kendi kendine çalışma becerileri, öz-yönetim becerileri, öfke kontrolü, zorbalıkla baş etme, ergenlik döneminin özellikleri, sınav kaygısı, dengeli beslenme, karar verme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar planlanırken disiplinler arası iş birliği esas alınır.

AKRAN ZORBALIĞINI ÖNLEME PROJESİ: Bu proje ile öğrencilerin okul ikliminde sosyal ve duygusal ilişki becerilerinin arttırılması hedeflenmekle birlikte kötü tutum sergileyen öğrencilerin ıslahı ve diğer öğrencilerin korunması hedeflenmektedir.

OYUN OKULU PROJESİ: Bu proje kapsamında çocuklarımızın eski oyunları oynamaları, çerçeveye uymaları, problemle başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri ve eski ''sokak oyunu kültürünü'' öğrenmeleri sağlanmaktadır.

HAYAT OKULU PROJESİ: Bu proje ile öğrencilerimizin hayatın farklı alanlarındaki bilgi, deneyim ve deneyimlerinin artırılması planlanmaktadır.

GÜVENLİ VE POZİTİF OKUL ÇEVRE PROJESİ: Saygı ve hoşgörünün hissedildiği, bireysel farklılıklara duyarlı, okulun tüm paydaşlarının birbirine destek olduğu Akademik Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından desteklenen bu proje; olumlu bir okul iklimi sağlamak. Disiplinler arası bu proje ile öğrencilerin akranlarıyla oluşturdukları iletişim kaynakları hakkında farkındalık kazanmaları, problem çözme becerilerini geliştirmeleri ve önleyici tedbirler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

AKADEMİK KOLEJİ'NDE AİLE OLMA PROJESİ: Öğrencilerimizin aile olma ruhu; İş birliği ve dayanışma değerleri ile nesilden nesile aktarma bilincini pekiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Bu proje ile büyük sınıfımızdaki öğrencilerimizin daha küçük sınıflardaki öğrencilerimize çeşitli alanlarda rehberlik ederek destek olmaları ve çeşitli etkinliklerle karşılıklı bilgi alışverişi yapmaları hedeflenmektedir.

BENİMLE OYNAR MISIN PROJESİ: Öğrencilerimize geleneksel oyunları öğretmek, takım çalışması ve yaşam becerilerini desteklemek amacıyla Beden Eğitimi, Türkçe, İngilizce Bölümleri ve sınıf öğretmenleri ile yürütülen bir projedir. Öğrencilerimizin amacı takım olma bilincini perçinlemek, kazanma ve kaybetme ile ilgili duygularını yönetmek ve oyun yoluyla sosyal becerilerini geliştirmektir.

SANAL GERÇEKLİK PROJESİNDEN GERÇEKLİK: Teknolojik gelişmelerle hayatımıza giren sosyal medya kullanımı ve sanal oyunların duygusal yaşamımızı da etkilediğine dair araştırmalar var. Bu proje, ';anlık doyum';un, sabır ve sebatın gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla oluşturulmuştur. Bahçe çalışmaları ile öğrencilerin boşluğa karşı sabır ve sebat duygusunu yaşamaları, bir yaratığa karşı sorumluluk almaları ve üzerine bir ürün koymaları amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME STİLLERİ ÇALIŞMASI: Beşinci ve sekizinci sınıfta öğrencilerimizin öğrenme stilleri belirlenir ve öğretim sürecine katılımları sağlanır.

KARİYER HAFTASI: Kariyer Haftası'nda öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri liseleri tanımak amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir. Bu çalışma ortaokullar arasında bir ilk olarak öne çıkmaktadır.

LİSE TANITIM GEZİLERİ: Yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerimiz için Lise Tanıtım Gezileri düzenlenmektedir.

HEDEF BELİRLEME: Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri, motivasyonlarını artırmak için yapılan disiplinler arası hedef belirleme çalışması kapsamında hedefledikleri liseleri belirlemeyi ve onları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

AÇIK HAVA EĞİTİM PROGRAMI: Sekizinci sınıf öğrencileri için Motivasyon ve problem çözme becerileri, Beşinci Sınıf öğrencileri için Duygusal ve Sosyal Uyum konulu açık hava eğitim programı.

SINAV SEMİNERLERİ: Öğrencilerimiz liseye giriş sınavı hakkında bilgilendirilmekte ve süreçteki ruh değişimleri konusunda desteklenmektedir.

TERCİH DANIŞMANLIĞI: Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerine ön sınav döneminde okul öncesi eğitim verilmektedir.

bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej