bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Bursluluk Sınavı Başvuru
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej

STEM ART Eğitimi

Artık STEM ART olarak da bilinen STEM eğitimi, öğretime yönelik çok disiplinli bir yaklaşımdır.

STEM eğitimi, Fen (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematiği (Math) birleştiren bir öğretim yaklaşımıdır ve bu kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma ile adlandırılmıştır. Son halefi olan STEM ART, STEM eğitimi ve uygulamasının sınırlarını genişletme yeteneğine sahip sanatları (Art) da içermektedir. STEM ART, öğrenciler arasında münazaraları ve problem çözmeyi teşvik etmek hem pratik beceriler hem de iş birlikleri için takdir geliştirmek için tasarlanmıştır.

STEM ART, beş disiplini ayrı konular olarak öğretmek yerine, onları gerçek dünya uygulamalarına dayalı birleşik bir öğrenme paradigmasına entegre eder. Bursa Akademik Koleji, eğitim alanında dünyada meydana gelen yenilikçi ve etkili gelişmeleri yakından takip ederek eğitim sistemine entegre etmektedir. STEM ART Eğitimi, Akademik Koleji'nin eğitim sistemine başarılı bir şekilde entegre ettiği yenilikçi eğitim yaklaşımlarından biridir.

STEM ART eğitimi, değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemlidir. iD Tech'in bir makalesine göre, ABD'de milyonlarca STEM ART işi hala doldurulmamış durumda bulunmaktadır. Bu nedenle bu beceri boşluğunu doldurma çabaları büyük önem taşıyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan bir rapora göre, STEM ART ile ilgili olmayan mesleklerde %7,5'e kıyasla, STEM ART ile ilgili mesleklerde 2020 ile 2030 arasında %10,5'lik bir büyüme öngörülmektedir. Ülkemizde de durumun benzer olacağı değerlendirilmektedir.

STEM ART meslek raporuna göre, 2014-2024 yılları arasında bilgisayar mesleklerinde istihdamın 2014-2024 yılları arasında yüzde 12,5 oranında artması bekleniyor. STEM ART ile ilgili mesleklerde öngörülen artışlarla, öğrencileri bu alanlara teşvik etmek için STEM ART eğitimi çabalarında eşit bir artış olması gerekir, aksi takdirde beceri açığı büyümeye devam edecektir.

STEM ART işlerinin tümü yüksek öğrenim ve hatta üniversite diploması gerektirmez. STEM ART işlerinin yarısından azı bir lisans veya daha yüksek lisans derecesi gerektirir. Bununla birlikte, dört yıllık bir derece, maaş konusunda inanılmaz derecede faydalıdır. Lisans şartı olan giriş seviyesi STEM ART işleri için ilan edilen ortalama başlangıç ​​maaşı, STEM ART dışı alanlardaki işlerden yüzde 26 daha yüksektir.

Peki STEM ART Nedir?

STEM ART Eğitimini geleneksel bilim ve matematik eğitiminden ayıran şey, harmanlanmış öğrenme ortamı ve öğrencilere bilimsel yöntemin günlük hayata nasıl uygulanabileceğini göstermesidir. Öğrencilere hesaplamalı düşünmeyi öğretir ve problem çözmenin gerçek dünyadaki uygulamalarına odaklanır. Daha önce de belirtildiği gibi, STEM ART eğitimi öğrenciler çok küçükken başlar:

İlkokul: STEM ART eğitimi, giriş seviyesi STEM ART kurslarının yanı sıra STEM ART alanları ve meslekleri hakkında farkındalık üzerine odaklanır. Bu ilk adım, STEM ART konularının beşini de birbirine bağlayan, standartlara dayalı yapılandırılmış sorgulamaya dayalı ve gerçek dünya problemine dayalı öğrenme sağlar. Amaç, zorunlu oldukları için değil, kurslara devam etmek isteyen öğrencilerin ilgisini çekmektir. Ayrıca okul içi ve okul dışı STEM ART öğrenme fırsatları arasında köprü kurmaya da vurgu yapılmaktadır.

Ortaokul: Bu aşamada dersler daha titiz ve zorlu hale gelir. STEM ART alanları ve meslekleri hakkında öğrenci farkındalığı ve bu alanların akademik gereklilikleri devam etmektedir. STEM ART ile ilgili kariyerlerin öğrenci araştırması, özellikle yeterince temsil edilmeyen popülasyonlar için bu seviyede başlar.

Lise: Çalışma programı, konuların zorlu ve titiz bir şekilde uygulanmasına odaklanır. STEM ART alanları ve mesleklerinin yanı sıra orta öğretim sonrası eğitim ve istihdama yönelik kurslar ve yollar artık mevcuttur. Okul içi ve okul dışı STEM ART fırsatları arasında köprü oluşturmaya daha fazla önem verilmektedir.

bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej